Click here to edit subtitle

TRENTA

Trenta valley lies in the heart of Triglav national park and begins there, where the basin of Bovec narrows to tight bed of the river Soča between Svinjak and Javoršček mountains, and continues all the way to Soča source in beautiful valley underneath Bavški Grintavec. It lies under wild summits, which help to create rainbow idyll, which reflects in mountain beauty, Soča.


Trenta is surrounded by giants of Julian Alps - Triglav, Jalovec, Razor, Lepo Špičje, Pihavec, Bavški Grintavec, Kanjavec and many other high peaks, which take breath away with their beauty and magnificence. In the valley natural and cultural sights invite, such as Soča spring, Mlinarica throughs, Alpine botanical garden, monument of Julius Kugy, Our Lady of Loretto church, information centre of Triglav National park with its museum, Big and Small Soča througs and many other hidden spots.


During the history the valley was carved by wind, rain, snow, ice, heat and natural disasters. The name Trenta was brought to world by iron workers, alpine dairy farmers, mountaineers. Famous people like Baltazar Hacquet, Bois de Chesne, Rudolf Baumbach, dr. Henrik Tuma in dr. Julius Kugy left a big mark in this part of the country. The beauties, which are the charm of the vally, remained, despite unmeasurable power of nature.

Dolina Trenta leži v osrčju Triglavskega narodnega parka in se začne tam, kjer se Bovška kotlina zoži v ozki strugi reke Soče, med Svinjakom in Javorščkom, nadaljuje pa se vse do izvira Soče in čudovite doline pod Bavškim Grintavcem.  Leži pod divjimi vršaci, ki ji ob vsakem letnem času pomagajo ustvariti mavrično idilo, ki se odseva v bleščeči gladini modrozelene gorske lepotice, Soče. 


Trento obdajajo velikani Julijskih Alp - Triglav, Jalovec, Razor, Lepo Špičje, Pihavec, Bavški Grintavec, Kanjavec in številni drugi dvatisočaki, ki s svojo lepoto in veličastnostjo jemljejo dih. V dolini vabijo naravne in kulturne znamenitosti - izvir Soče, korita Mlinarice, Alpski botanični vrt Juliana, spomenik Juliusu Kugyju, cerkev Marije Loretske v Trenti, informacijsko središče Triglavskega narodnega parka z muzejem, Mala in Velika korita Soče, Šunikov gaj v Lepeni ter drugi skriti kotički.


Skozi zgodovino časa so dolino klesali veter, dež, sneg, led, vročina in naravne nesreče. Ime pa so v širni svet ponesli fužinarji, planšarji, gorniki,... tu pa pustili svoj pečat Baltazar Hacquet, Bois de Chesne, Rudolf Baumbach, dr. Henrik Tuma in dr. Julius Kugy. Lepote, ki so čar doline, so ostale, kljub neizmerljivi moči narave. 


"Nobena pot ni ravna in tudi tista, najbolj zavita, pripelje na cilj. Na cilj, ki obeta veliko in še več."